Avís legal

.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

La pàgina web www.silviacivit.com (d’ara endavant, el “website”) és un espai web destinat a oferir informació sobre copywriting i identitat verbal i altres temàtiques anàlogues, així com a promocionar l’activitat professional del seu titular en la qual s’inclouen la promoció dels seus llibres, consultoria i/o formació.

El website és propietat de Sílvia Civit Masoni (d’ara endavant, el “titular”), amb DNI 39691603C, amb adreça al C. Sardenya 282, 08013 Barcelona . L’adreça de correu electrònic del titular és silvia@silviacivit.com.

 

1. OBJECTE

El present AVÍS LEGAL subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el Website, amb subjecció a les presents condicions generals d’ús així com a la Política de Privacitat i Política de Cookies d’aquest Website. L’accés a aquest Website o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant-se el Titular el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari, l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web. En quant a la Política de Privacitat, aquesta haurà de llegir-se i, de requerir-se per a recollir dades de l’Usuari, aprovar-lo expressament. Quant a la Política de Cookies, aquesta haurà de llegir-se i, en cas de voler desactivar-les, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen.

Així mateix, queda advertit que, a vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Website de continguts i/o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

 

2. SERVEIS

A través del Website s’ofereix als usuaris informació sobre identitat verbal, branding, copywriting i altres temàtiques anàlogues, així com promoció de l’activitat professional del seu titular en la qual s’inclouen llibres, consultoria i formació.

 

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Titular garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en l’RD 1720/2007 de 21 de desembre que desenvolupa l’anterior, tots dos de connivència amb la Directiva 95/46/CE derogada pel nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, amb plens efectes a partir de maig 2018.

Les finalitats d’aquest tractament són:

– Gestió, estudi i resolució de consultes de l’Usuari.

– Enviament a través de qualsevol mitjà electrònic d’informació comercial, sobre Sílvia Civit Studio, la seva activitat, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

– L’enviament d’enquestes de satisfacció i, en general, l’auditoria de qualitat dels serveis prestats pels Responsables.

– L’enviament de comunicacions informatives generals o sobre esdeveniments o activitats organitzades pels Responsables.

– Qualsevol altre tractament sobre la base de l’interès legítim, o que estableixin les Lleis.

Ens reservem la facultat de recopilar dades amb altres finalitats no descrites en el punt anterior, però, que, en tot cas, se sol·licitarà consentiment exprés dels Usuaris del Lloc web.

El Titular garanteix l’exercici dels seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició. Per a aquest exercici l’Usuari haurà d’enviar una comunicació escrita a silvia@silviacivit.com. En qualsevol cas, per a atendre la seva sol·licitud, podrem requerir l’aportació d’una fotocòpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Les dades personals que l’Usuari faciliti hauran de ser veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

Mitjançant la lectura del present document i, acceptant expressament la política de privacitat en prémer “ENVIAR” en el formulari, l’Usuari està consentint expressament el tractament automatitzat de les seves dades per part del Titular.

 

4. POLÍTICA DE COOKIES

En aquest Website utilitzem cookies, petits fitxers de text amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc, el principal objectiu del qual és millorar la seva experiència en el Website.

QUÈ ÉS UN COOKIE?

Una cookie és un petit fitxer de text que el Website col·loca en el seu ordinador, telèfon o qualsevol altre dispositiu, amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc. Les cookies són necessàries per a facilitar la navegació i fer-la més amigable, i no danyen el seu ordinador. Si bé a la present política s’utilitza el terme general de cookie perquè és el principal mètode de “emmagatzematge local” del navegador per als mateixos propòsits que les cookies. En aquest sentit, tota la informació inclosa en aquesta secció és aplicable igualment a aquest “emmagatzematge local”.

PER QUÈ S’UTILITZEN LES COOKIES EN AQUEST WEBSITE ?

Les cookies són una part essencial de com funciona el Website. L’objectiu principal de les nostres cookies és millorar la seva experiència de navegació. Per exemple, a recordar les seves preferències (idioma, país, etc.) durant la navegació i en futures visites. La informació recollida en les cookies ens permet a més millorar el Website, mitjançant estimacions sobre números i patrons d’ús, l’adaptació del Website als interessos individuals dels usuaris, l’acceleració de les cerques, etc. A vegades, amb el seu previ consentiment, podrem utilitzar cookies, tags o altres dispositius similars per a obtenir informació que ens permeti mostrar-li des del nostre Website, els de tercers, o qualsevol altre mitjà, publicitat basada en l’anàlisi dels seus hàbits de navegació.

COM NO S’UTILITZEN LES COOKIES EN AQUEST WEBSITE ?

Nosaltres no emmagatzemem informació sensible d’identificació personal com la seva adreça, la seva contrasenya, etc., en les cookies que utilitzem.

QUI UTILITZA LA INFORMACIÓ EMMAGATZEMADA A LES COOKIES?

La informació emmagatzemada en les cookies del nostre Website és utilitzada exclusivament per nosaltres.

COM PUC EVITAR L’ÚS DE COOKIES EN AQUEST WEBSITE?

Si l’Usuari prefereix evitar l’ús de cookies en aquest Website tenint en compte les limitacions anteriors deu, en primer lloc, deshabilitar en el seu navegador l’ús de cookies i, en segon lloc, eliminar les cookies guardades en el seu navegador associades a aquest Website. Aquesta possibilitat d’evitar l’ús de cookies pot ser duta a terme per l’Usuari en qualsevol moment.

Si utilitza Microsoft Internet Explorer, la informació sobre com bloquejar o eliminar l’ús de la cookies pot fer-ho a través de l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions d’Internet i accedint a Privacitat i finalment a Configuració. Més informació a: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 o l’Ajuda del navegador amb el terme “Cookie”.

Si utilitza Firefox, per a Mac pot fer-ho a través de l’opció de menú Preferències, seleccionant Privacitat, accedint a l’apartat Mostrar Cookies; i per a Windows en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions, accedint a Privacitat i després a Usar una configuració personalitzada per a l’historial. Més informació a: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web

Si utilitza Safari, pot fer-ho a través de l’opció de menú Edició ¬ Preferències ¬ Privacitat i seleccionant les opcions que desitgi. Més informació a: http://www.apple.com/es/support/mac-apps/safari/ o l’Ajuda del navegador.

Si utilitza Google Chrome, pot fer-ho a través del menú Eines, seleccionant Configuració (Preferències en Mac), accedint a Avançades i després a l’opció Configuració Contingut de la secció Privacitat, i finalment seleccionant la configuració de cookies que desitgi. Més informació a: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es o l’Ajuda del navegador amb el terme “Cookie”.

 

5. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Website i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva del Titular i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne al Titular de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions. En cap cas l’accés al Website implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Website no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Website i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte pel Titular o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Lloc web, així com el propi Lloc web en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. El Titular és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, del Titular.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Website es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas al Titular l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

6. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL WEBSITE

L’Usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit del Website així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Website; (iii) la moral i bons costums generalment acceptades i (iv) l’ordre públic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir al Website.
 3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Website i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Titular o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això l’establert en l’apartat anterior l’Usuari deurà així mateix abstenir-se de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Website i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Website, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Website, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics el Titular, dels seus proveïdors o de tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del Titular, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del Titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del titular o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o altres mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment a Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del lloc web i/o dels continguts.
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.

Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent al Titular o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Website.

Si per a accedir a alguns dels Serveis i/o continguts del Website, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar al Titular, qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, el Titular quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Website per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per al Titular.

 

7. RESPONSABILITATS

El Titular no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el Website, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. El Titular no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes. El Titular podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu Website o de qualsevol dels Serveis oferts en el mateix són contraris a les presents Condicions Generals d’Ús.

El Titular no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Website.

Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 1. interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control del Titular.
 2. intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres.
 3. abús indegut o inadequat del Website.
 4. errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. El Titular es reserva el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

El Titular s’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Website. Així mateix, el Titular queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat peel titular pels dels danys o perjudicis causats. Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà al titular indemne enfront de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Website. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar el Titular enfront de qualsevol danys i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Website.

 

8. HIPERVINCLES

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervíncle, el Website, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del Titular.

El Website inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, el Titular no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Website exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Website (i) no podran donar a entendre que el Titular recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb el Website ni afirmar que el Titular ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de Silvia civit Studio. (iii) no podran incloure contingut que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Website diferent de la pàgina principal; (v) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça del Website, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web.

El Titular podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Website, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. El Titular no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web.

En conseqüència, el titular no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte.

 

9. DURADA I FINALITZACIÓ

La prestació del servei del present Website i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, el Titular podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, anunciarà la finalització o suspensió de la prestació del servei determinat.

 

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en el Website tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, el Titular no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Website, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

 

11. FORÇA MAJOR

El Titular no serà responsable d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Website, es regiran per la legislació espanyola vigent. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Barcelona. En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, el Titular procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.