Identitat verbal

Tota empresa o producte té una personalitat pròpia.
És molt important saber quina és des de l’inici.

NAMING
– Creació de noms per a marques, productes i empreses.
– Creació de noms de dominis.
– Renaming.

ESLÒGANS
– Creació de eslògans per a marques, productes i empreses.

CLAIMS, TAGLINES…
– Creació de frases i titulars per a webs, fullets, catàlegs, etc.
– Creació de frases per a estands, showrooms, backdrops, etc.
– Definició de producte o empresa.

MANUALS D’IDENTITAT VERBAL
– Creació de manuals d’identitat verbal.

ASSESSORAMENT EN IDENTITAT VERBAL

Veure Copywriting