Copywriting

Un projecte que compta amb un especialista en textos publicitaris té clar avantatge.

REDACCIÓ DE TEXTOS PUBLICITARIS
– Creació de textos offline: Fullets, catàlegs, anuncis, revistes corporatives, etc.
– Creació de textos online: Bàners, mailings, newslatters, anuncis, etc.
– Creació de textos per a comunicació interna i externa: Revistes, presentacions, notes de premsa, cartes, etc.

CONTENT WRITING
– Creació de textos per a pàgines web.
– Aplicació de paraules clau per a posicionament SEO.
– Creació de frases i titulars.
– Creació de continguts per a newsletters.

CONTINGUTS AUDIOVISUALS
– Creació de guions per a falques de ràdio.
– Creació de guions per a vídeos.

RETOC D’ESTIL
– Anàlisi i revisió d’estil per aconseguir coherència en el missatge.
– Retoc de textos cap a un estil més venedor.
– Estructura dels continguts.

NOTES DE PREMSA, ARTICLES I ENTREVISTES
– Redacció de notícies per a premsa tradicional i internet.
– Redacció d’articles i publireportatges.
– Redacció d’entrevistes.

TRADUCCIÓ
– Del català al castellà.

Veure Identitat Verbal